\nהאמת שעדיין לא מצאתי סיבה כזו, למה לא לבחור בהםלכן אני הולך לבחור בהםומקווה לא להתבדות.נותן להם להנות מהספק שהם ישרים, עד שיוכח אחרת.הם מדברים על חופש, חירות, הקטנת כוחה של המדינה בחיי הפרטיים, הקטנת החוקים, הקטנת הכפייה , ביטול המאגר הביומטרי, ליגליזציה ועוד..\n - General - 413

למה לא לבחור במפלגת זהות ?

למה לא לבחור במפלגת זהות ?

1 שנה
69 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
\n

האמת שעדיין לא מצאתי סיבה כזו, למה לא לבחור בהם
לכן אני הולך לבחור בהם
ומקווה לא להתבדות.
נותן להם להנות מהספק שהם ישרים, עד שיוכח אחרת.
הם מדברים על חופש, חירות, הקטנת כוחה של המדינה בחיי הפרטיים, הקטנת החוקים, הקטנת הכפייה , ביטול המאגר הביומטרי, ליגליזציה ועוד..

\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית