\\\\nקרינה ? לא מה שחשבתם!מספיק לקוות שהתעשייה תאמר לנו את האמת. היא אף פעם לא אמרה את האמת ואין סיבה שתתחיל כעת.קרינה מייננת מזיקה וקרינה בלתי מיננת מזיקה גם.באולם בו ייערך כנס ביו האקינג ה 3 - אין קרינה בכלל. וידאתי את זה!http://bit.ly/biohacking3\\\\n - Live Streams - 395RaisingTheFrequency

קרינה ? לא מה שחשבתם!

קרינה ? לא מה שחשבתם!

1 שנה
55 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:
\\\\n

קרינה ? לא מה שחשבתם!
מספיק לקוות שהתעשייה תאמר לנו את האמת. היא אף פעם לא אמרה את האמת ואין סיבה שתתחיל כעת.
קרינה מייננת מזיקה וקרינה בלתי מיננת מזיקה גם.
באולם בו ייערך כנס ביו האקינג ה 3 - אין קרינה בכלל. וידאתי את זה!
http://bit.ly/biohacking3

\\\\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית