\\\\nלפניכם הדרכה פשוטה להפסקת השידור האלחוטי בראוטר הביתי.שידור הוויפי פוגע בגוף, במוח, במערכת העצבים, השרירים, המים ומוכח שיש לו נזקים ביולוגיים רבים, בעיקר אצל תינוקות, ילדים ובני נוער.לאתר של מעלים את התדר - https://www.ahava528.com/\\\\n - Bio Hacking - 382RaisingTheFrequency

איך להפסיק שידור אלחוטי בראוטר הביתי

איך להפסיק שידור אלחוטי בראוטר הביתי

1 שנה
102 צפיות
0 2
קטגוריה:
תיאור:
\\\\n

לפניכם הדרכה פשוטה להפסקת השידור האלחוטי בראוטר הביתי.
שידור הוויפי פוגע בגוף, במוח, במערכת העצבים, השרירים, המים ומוכח שיש לו נזקים ביולוגיים רבים, בעיקר אצל תינוקות, ילדים ובני נוער.
לאתר של מעלים את התדר - https://www.ahava528.com/

\\\\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית