\\\\nהנה שאלות שאפשר היה לשאול את הרופא שלכם על חיסוניםאם הייתם גרים בארה\\\\\\\ב למשל..לקישור לשאלות המקוריות - https://bit.ly/2Qg415qבכל החלטה בנוגע לבריאותכם, יש להיוועץ ברופא או מטפל מוסמך.גם אם יש אי דיוקים בחלק מהמידע שאני מעביר, אודה ואתוודה שאני מעדיף את אי הדיוקים שלי על חוסר הדיוקים של משרד הבריאות והתקשורת.\\\\n - Live Streams - 381

שאלות לשאול את הרופא שלכם על חיסונים - בארה\\\\\\\ב

שאלות לשאול את הרופא שלכם על חיסונים - בארה\\\\\\\"ב

1 שנה
86 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
\\\\n

הנה שאלות שאפשר היה לשאול את הרופא שלכם על חיסונים
אם הייתם גרים בארה\\\\\\\"ב למשל..
לקישור לשאלות המקוריות - https://bit.ly/2Qg415q

בכל החלטה בנוגע לבריאותכם, יש להיוועץ ברופא או מטפל מוסמך.

גם אם יש אי דיוקים בחלק מהמידע שאני מעביר, אודה ואתוודה שאני מעדיף את אי הדיוקים שלי על חוסר הדיוקים של משרד הבריאות והתקשורת.

\\\\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית