\\\\nבהלת החצבת 2018 - מה יש לד\\\\\\\ר אבני לומר על כך ? https://bit.ly/2PPgxsy[לצפייה עם כתוביות לחצו על הכפתור] בראיון הקצר והאקטואלי הזה אומר ד\\\\\\\ר אבני את דעתועל משרד הבריאות, בהלת החצבת, חיסונים ובריאות.איפה שאר הרופאים (הלא מחוסנים), למה אתם לא מדברים ? הרפואה הנכונה - ד\\\\\\\ר אריה אבנימעלים את התדר\\\\n - Health and Fitness - 377RaisingTheFrequency

בהלת החצבת 2018 עם ד\\\\\\\ר אריה אבני

בהלת החצבת 2018 עם ד\\\\\\\"ר אריה אבני

1 שנה
152 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
\\\\n

בהלת החצבת 2018 - מה יש לד\\\\\\\"ר אבני לומר על כך ?
https://bit.ly/2PPgxsy
[לצפייה עם כתוביות לחצו על הכפתור]
בראיון הקצר והאקטואלי הזה אומר ד\\\\\\\"ר אבני את דעתו
על משרד הבריאות, בהלת החצבת, חיסונים ובריאות.
איפה שאר הרופאים (הלא מחוסנים), למה אתם לא מדברים ?
הרפואה הנכונה - ד\\\\\\\"ר אריה אבני
מעלים את התדר

\\\\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית