\\\\nהעליתי היום 2 פוסטים חשובים ביותר. הנה הם :האקינג למוח : האמת המרה על הטכנולוגיה המתוקה - http://bit.ly/2DrcyK1ומשהו לשיפור הביולוגיה..ביו האקינג : הדבר הבא התחום הבריאות - http://bit.ly/2FC8o2O\\\\n - Bio Hacking - 338

האקינג למוח וביו האקינג !

האקינג למוח וביו האקינג !

1 שנה
82 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
\\\\n

העליתי היום 2 פוסטים חשובים ביותר. הנה הם :
האקינג למוח : האמת המרה על הטכנולוגיה המתוקה - http://bit.ly/2DrcyK1
ומשהו לשיפור הביולוגיה..
ביו האקינג : הדבר הבא התחום הבריאות - http://bit.ly/2FC8o2O

\\\\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית