Flat Earth - 3099flat-earth · Streamer528

הסיבה האמתית לאמנות הארקטיקה והאנטארקטיקה

הסיבה האמתית לאמנות הארקטיקה והאנטארקטיקה

streamer Photo
streamer
6 חודשים
154 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
מדוע הם לא מאפשרים לאף אדם לשוטט חופשי באזור הקטבים? לפניכם תיעוד הסטורי נרחב שממצה את כל העדויות שיש בידינו עד היום לגבי מה נמצא שם באמת בטבור הארץ המישורית.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית