Flat Earth - 3017flat-earth · Streamer528

השאריות המאובנות של עצי הענק שנכרתו

השאריות המאובנות של עצי הענק שנכרתו

streamer Photo
streamer
7 חודשים
205 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

אוסף דוגמאות מרחבי העולם שמתעדות את שאריות המאובנות של העצים הענקיים שהיו לנו בעבר הלא רחוק שלפני המבול. אילו היו קיימים כיום העולם שלנו היה הופך את הסרט אווטאר של קאמרון לדפיקציה רדודה. הבריאה שלנו הייתה מדהימה לאין שעור עד אשר אדם וחווה חטאו בגן וחטא זה הוביל למלחמה שהרסה את הבריאה והיא עודנה ממשיכה עד היום מול בני קיין, צאצאי הנחש.

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית