סדרת שיעורים שמבארת את סוגיית שלוש השבועות, כפי שמופיעה בגמרא במסכת כתובות קיא., זוה״ק מדרשים, ראשונים ואחרוניםשיעור ראשון - ביאור הגמראדף הכנה לשיעור - https://tinyurl.com/ycsydshgכניסה לאתר - https://www.yhe.centerלתמיכה - https://www.yhe.center/take-part - Bible - 2889

סדרת ביאור סוגיית שלוש השבועות - שיעור ראשון - ביאור הגמרא

סדרת ביאור סוגיית שלוש השבועות - שיעור ראשון - ביאור הגמרא

8 חודשים
79 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:

סדרת שיעורים שמבארת את סוגיית שלוש השבועות, כפי שמופיעה בגמרא במסכת כתובות קיא., זוה״ק מדרשים, ראשונים ואחרונים

שיעור ראשון - ביאור הגמרא
דף הכנה לשיעור - https://tinyurl.com/ycsydshg

כניסה לאתר - https://www.yhe.center

לתמיכה - https://www.yhe.center/take-part

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית