Bible - 2600bible · AdiShemBaduy

פרשת כי תשא - האור המסתורי שקרן מפניו של משה - הרב ינון קלזאן

פרשת כי תשא - ה"אור" המסתורי ש"קרן" מפניו של משה - הרב ינון קלזאן

7 חודשים
79 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:

כל המעוניין להיות שותף בזיכוי הרבים, בהפצת תורת השם בקרב אחינו ואחיותינו בני ישראל ברחבי העולם - יוכל לעשות זאת באמצעות הקישור הבא    

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית