פלטפורמה להנגשת תוכן לציבור LIVE 528מדיניות פרטיותהנך מתבקש/ת לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה/י כל שימוש בשירות (כהגדרתו להלן). בהיותך משתמש/ת בשירות הינך מצהיר/ה כי את/ה מסכים/ה לכך שפלטפורמה LIVE528 תעשה שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידיו / בכל תוכן אשר יונגש על ידך בפלטפורמה, והינך מוותר/ת על כל טענה בנוגע להפרת זכויות יוצרים.לידיעתך בהיותך עושה שימוש /משתמשת בשירותים / מנגיש/ה מידע כלשהו בטלטפורמה LIVE528 , הפלטפורמה רשאית מאותו הרגע להשתמש בכל חומר / תוכן/סרטונים מכל סוג שהוא באופן חופשי, והינך מוותר/ת על כל טענה בנוגע להפרת זכויות יוצרים או כל תלונה וטענה מכל סוג שהוא. אם אינך מסכים/ה לתנאים שלהלן הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש בשירות. מדיניות פרטיותמדיניות פרטיות זו מתארת את הדרכים שבהן בכוונת הפלטפורמה לעשות שימוש במידע אישי שלך/ תגובות שתעלה/י למדיה ו/או תמונות / סרטונים/ שיגיעו לידינו / יפורסמו על ידך, דרך פלטפורמה זו ו/או הערוץ ו/או השירותים הנלווים אליו ו/או באפליקצייה וכיוצא בזה.LIVE528 להלן הפלטפורמה (הערוץ/האפליקציה/ האתר) להצגת תוכן סרטונים וכד' נמצאת בכתובת live.ahava528.comלהלן יוגדר השירות : אפשרות לצפות / להאזין לשידורי הערוץ/ לשדר דרכו, לצרוך/ להחשף/ לחשוף מידע/ידע/ כתבות / סרטונים וכד' המונגשים בפלטפורמה, להגיב לשידורים ולמידע ו/או לשדר מהשטח ON LINE , פיתוח ויצירת טכנולוגיות וכיוצא בזה. (להלן השירות ). תוכן הפלטפורמהתוכן הפלטפורמה מגוון ונוגע בשדות תוכן שונים ומונגש ונצפה באחריות מלאה של משתמשי השירות/ השדרנים /הצופים וכו'. איסוף מידע ושימוש בותכתובות ורשימת תפוצהבפלטפורמה עשויה להישמר היסטוריית התכתובות (באם הייתה כזו) אשר נערכה וזאת לצרכי תיעוד /שירות לקוחות/ ניהול ושיפור השירות.בעת ההרשמה לפלטפורמה קיימת האפשרות להרשם לרשימת התפוצה, כך שמדי פעם תקבל/י עדכונים בנוגע לשידורים/מידע חדש/ ידיעות נוספות ו/או שירותים ומוצרים שעשויים לעניין אותך. לצורך כך, עליך להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. חשוב לציין כי בכל עת תוכל/י לצאת מרשימת התפוצה על ידי שליחת מייל עם בקשת הסרה לכתובת המייל  admin@ahava528.com או באמצעות הקלקה על לינק הסרה מרשימת התפוצה.בהורדת האפליקציה ו/או רישום לפלטפורמה / לאתר והשימוש בהם הנך מסכים/ה לקבל מאיתנו דיוורים והתראות, לרבות התראות דחיפה (Push Notifications), בנוגע לאפליקציה/לפלטפורמה, כולל ומבלי לגרוע בנוגע לאירועים, שירותים, עדכונים, שינויים והתראות לגבי תכנים שסימנת כמועדפים (למשל, תזכורת כי תכנית שסימנת במועדפים עומדת לעלות לשידור). בכל עת תוכל/י לבטל קבלת התראות בהגדרות המשתמש בשירות ו/או הגדרות מערכת ההפעלה של מכשירך.וקוקיס ( Cookies ) וווב ביקונס (Web Beacons)קוקיס הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במחשב שלך וקשורות למידע עליך. אנחנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים בכונן הקשיח שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירות על-ידי המשתמש. אנו גם מאפשרים לצדדים שלישיים לעשות שימוש בקוקיס דרך השירות למטרות ניתוח השימוש בשירות, איסוף המידע המפורט במדיניות זו וקישור עם שירותים חיצוניים (לדוגמא פלטפורמות אינטרנטיות או דפי אינטרנט המשתפים את הלינק לסרטון / למידע). בדרך כלל הדפדפן קולט קוקיס באופן אוטומטי, אך ברוב הדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם אתה מעדיף זאת והדפדפן שלך תומך באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן שלך כדי לחסום קוקיס בעתיד. הפלטפורמה משתמשת בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים בשירות וכך ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש בשירות זה וכן קוקיס מאפשרים לתפעל את השירות. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירות; עם זאת, הגישה שלך לאזורים מסוימים ושירותים מסוימים בשירות עשויה להיות מוגבלת.הפלטפורמה/המערכת עשויה לעשות שימוש בשירות ובמיילים בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או gifs, הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות למערכת לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך בשירות או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעם המערכת. שיתוף מידעכל הידע/ הסרטונים / הכתבות וכד' המונגש בפלטפורמה חופשי לשימוש והעברה. קבלני משנה וספקי שירותהפלטפורמה עשויה לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עם המערכת ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמה בארץ ובחול וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, הפלטפורמה/ המערכת עשויה לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שהמערכת מספקת שלא עבור הפלטפורמה או לצורך תפעול השירות.בנוסף, הפלטפורמה עשויה להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, הפלטפורמה דורשת כי כל המידע יוחזר אליה. לבסוף, המערכת משתפת מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלה. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים בשירות. מיזוג ושיתופי פעולההמערכת הינה פלטפורמה עצמאית בלתי תלויה במניעים חיצוניים. מבוססת קוד פתוח ורשאית להמחות ולהסב זכויותיה והתחייבויותיה בכל מצב של שיתוף פעולה / איחוד בו משותף התפעול הטכנולוגי במערכת ו/או נכסיה ו/או בשירות לצד שלישי כלשהו. קישוריםבשים לב שהשירות הניתן בפלטפורמה כולל קישורים המובילים לאתרים/לערוצים ו/או שירותים נוספים. שירותים/ ערוצים/אפליקציות/ אתרים אלו עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט ושירותים כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשה בקישורים ו/או בשירותים אלה הינו באחריותך בלבד.אבטחת מידעבשים לב - המערכת נוקטת צעדים סבירים כפי הנהוג בתחום על מנת לסייע בהגנה על המידע אשר מסופק על ידך המאפשר זיהוי אישי. המערכת גם מגבילה את הגישה למידע המאפשר זיהוי אישי לחברי הפלטפורמה /מתנדבים/ עובדים הזקוקים למידע כדי לבצע משימה ספציפית. עם זאת יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כאשר הפעילות היא מקוונת. קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישיבשים לב - לפני שהנך מחליט/ה לפרסם / לשדר / להגיב בפלטפורמה, יש לשקול היטב ולקחת בחשבון כי המערכת בנויה באופן משמח כזה - שלאחר פרסום המידע, קשה מאד אם בכלל אפשרי, להתחקות, לאתר ו/או למחוק את כל שרשורי המידע ומקורות האחסון בהם נמצא המידע. כך שאם התחרטת על פרסום דבר כלשהו, אין כל דרך חזרה!שינויים במדיניות הפרטיותהמערכת רשאית לשנות/לעדכן את מדיניות הפרטיות בכל עת וללא כל התרעה. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות, יתעדכן מסמך זה כך שניתן יהיה לדעת בשקיפות איזה מידע נאסף, איזה שימוש נעשה בו ובפני מי הוא עשוי להחשף. כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו יפורסם. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו המערכת מגינה על המידע שלך.תנאי שימושהשימוש בפלטפורמההשימוש בפלטפורמת LIVE528 ו/או באפליקצייה (האפליקציה) ו/או במערכת ו/או באתר ,לרבות התכנים והשירותים המוצעים בה וכל חלק מאלה (השירות), כפוף לתנאי שימוש אלה (תנאי השימוש ו/או הסכם זה). על-ידי הורדת האפליקציה, גלישה בשירות ו/או רישום בשירות ו/או שידור בפלטפורמה ו/או כל פעולה אחרת בשירות הנך (את/ה) מתחייב/ת כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין LIVE528 . במידה ואינך מסכים/ה עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש בפלטפורמה /בערוץ/ בשירות ולהסיר את האפליקציה ממכשירך.תנאי השימוש של השירות עשויים להשתנות מעת לעת על פי הצורך ועל פי שיקול דעת בלעדית של המערכת. במקרה של שינויים מהותיים המערכת תודיע על כך.מפתח כניסה למערכתבכפוף לתנאי השימוש, ועל פי הצורך תעניק הפלטפורמה על פי שיקול דעתה למעוניינים/ות לשדר ו/או להנגיש תוכן/ ו/או להשתמש בשירותים / באפליקציה ו/או נוספים, מפתח כניסה למערכת, הניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של המערכת), בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.הגבלות, איסורים וקניין רוחניהנך מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי את/ה לפחות בן/ת 14 וכי תעשה/י בשירות אך ורק שימוש מייטיב והוגן למען הפרט, הכלל והסביבה וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב/ת שלא: (א) למכור, להעניק קוד משתמש , להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש;(ב) הנך מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בשירות ו/או פעולה כלשהי אשר תכפיף את הפלטפורמה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה /הפועלים בה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ג) הנך מתחייב/ת שלא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו מכבד, הגון, פוגעני ו/או מזיק; (ד) הנך מתחייב/ת שלא לבקר ו/או להשתמש בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה שלא בכפוף להסכם זה. הינך מתחייבת לא לעשות שימוש בפלטפורמה בכוונת זדון חבלה ו/או קונדס, ולא לעשות שימוש בפלטפורמה בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים ו/או נוגדים את חופש הפרט והכלל, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי פוגעני אחר (ה) הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש מחבל בפלטפורמה בכל דרך שהיא או בתוכן המונגש דרכה. בהתאם לאמור לעיל ובהמשך לכך הינך רשאי/ת ומוזמן/ת בשמחה, להפיץ, להעתיק, להעמיד ו/או להשמיע לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו, לרבות כתבות, סרטונים ותכני הפלטפורמה ובלבד שיצוין / ישאר ציון המקור אשר הנגיש את המידע. תגובות גולשים ופרסומים בפלטפורמהבשים לב כי במידה ותבחר/י כחלק מהשימוש בשירות לפרסם/להנגיש בפלטפורמה / במערכת/בערוץ / באתר תגובות ותכנים מטעמך (התוכן שלך). יובהר כי את/ה נושא/ת בסיכון שכרוך בפרסום התוכן שלך ותהא/י האחראי/ת הבלעדי/ת לתוכן זה (במלואו ו/או חלק ממנו) ולעמידתו בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין. הפלטפורמה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לסנן בשום צורה, ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן זה ו/או על כל המשתמע מכך. במידה ומכל סיבה שהיא תידרש/י להסיר את התוכן, ידוע וברור כי הדבר אינו ניתן לביצוע (כמצויין לעיל) וכי יהיה עליך לשאת בתוצאות המצב ובהוצאות בגין כך באופן מלא, (כולל כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר תופנה כלפי הפלטפורמה באופן ישיר ו/או עקיף). מעצם השימוש בפלטפורמה ושירותיה הינך מצהיר/ה בזאת כי היית מודע/ת לכך ולאופי השרות, טרם פרסמת את הדברים וכי הינך הנושא/ת באחריות היחידה והמלאה בכל הנוגע לעניין ולהשלכותיו.מתוך השימוש בפלטפורמה ידוע לך כי הינך מעניק/ה בזאת לפלטפורמה אישור בלתי חוזר, בינלאומי, בלתי מוגבל בזמן ושאינו בלעדי הניתן להעברה, לעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לשדר ולערוך את התוכן שלך, וזאת לצורך תפעול השירות, קיום תנאי שימוש אלה, הנגשת הידע באופן נרחב, קידום ופרסום הפלטפורמה המידע והכלים המונגשים בה, וכל זאת ללא חובת תשלום תמלוגים ו/או כל תשלום אחר.הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך האחראי/ת היחיד/ה לתוכן שלך וכי: (א) אין הפלטפורמה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (כולל תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש בתוכן שלך במסגרת השימוש בשירות ו/או בגין הצגתו בפלטפורמה; (ב) התוכן שלך ו/או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת הפלטפורמה/האתר/האפליקציה/המערכת: (1) הינו מדויק, עדכני ומלא; (2) לא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות ע״פ הסכם זה; (3) לא יכלול ו/או יקדם גזענות ,לשון הרע, דברי שטנה, דיבור אלים או משפיל, תוכן בוטה, כל התנהלות היוצרת סביבה של הפחדה, הכפשות והוצאת דיבה על בני אדם ו/או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (4) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (5) לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; (6) לא יפר כל דין; (7) לא יפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות; (8) ככלל אינך רשאי/ת לכלול בתוכן שלך מידע פרטי על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי, אך אם בכל זאת יכלול התוכן שלך אחד מאלה, את/ה מתחייב/ת להשיג את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי במסגרת ההסכם ובמסגרת השירות וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי הפלטפורמה במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם.תוכן של גורמים שלישייםחלק מהתוכן והחומרים הזמינים בפלטפורמה, כולל תגובות גולשים, עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, משוייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות הפלטפורמה. הפלטפורמה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, הפלטפורמה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה ויש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, ו/או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין השירות אחראי ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב/י את השירות/הפלטפורמה/ האפליקציה/ האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך/י ו/או תצפה/י ו/או תעשה/י שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם הפלטפורמה, דע/י כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו את/ה נחשף/ת באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי הפלטפורמה והיא/הערוץ /האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או שירותים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. הפלטפורמה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. אנו ממליצים כי כאשר את/ה מופנה/ית לאתרים ו/או שירותים ותכנים של צד ג' בלינק, תהיה/י זהיר/ה ותקרא/י לעומק ותקיים/י את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, שירותים ותכנים כאמור ותוודא/י כי האתר או השירות מתאימים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.הודעה והסרהבמידה ומוצג או משודר בפלטפורמה תוכן ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה הנך מוזמן להפנות את פנייתך ישירות למגיש התוכן, זאת כשאת/ה יודע/ת מראש כי הפלטפורמה משמשת אך ורק לריכוז התכנים במקום אחד ואינה נושאת בכל אחריות למפורסם בה. הגבלת אחריותהפלטפורמה מנגישה את השירות לרשותך כפי שהוא (AS IS) וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין בהיקף המרבי הניתן. הפלטפורמה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראיות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). הפלטפורמה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו מצוי השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. הפלטפורמה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו.זאת ועוד, מוסכם ובהיר כי בשום מקרה הפלטפורמה והגורמים הקשורים אליה כולל מנגישי תוכן נוספים, מתכנתים, מעצבים, עורכים שותפים לפעילות, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, קבלני ביצוע, סוכנים, מפיצים, נותני שירות, וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי פלטפורמה.שיפויאת/ה מתחייב/ת להגן על ולשפות את הפלטפורמה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל מייסדיה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עוד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימושך בשירות ו/או הפרה של תנאי השימוש על-ידך.ביטולהפלטפורמה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל השירות מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות.אין בפעולה זו לבטל את זכותה המלאה של הפלטפורמה ו/או הערוץ /או האפליקציה/ ו/או השירות לפעול למניעה ולשיפוע הפלטורמה בכל הכלים העומדים לרשותה.כלליהמצוין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הינם ההסכמות והתנאים היחידים והמלאים אשר חלים בינך לבין הפלטפורמה בנוגע לנושא הסכם זה.בהיר, מובן ומוסכם כי כל תנאי השימוש ללא יוצא מן הכלל, הובאו לידיעתך ועצם השימוש בפלטפורמה נותן תוקף מלא לכל הכתוב.שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה ו/או אי קיום תנאי הסכם זה ו/או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול ו/או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שליש ו/או פלטפורמה נוספת.הפלטפורמה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. את/ה אינך רשאי/ת להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור הפלטפורמה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תנאי השימוש, הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש. בשים לב ובדגש שאחריותך היא האחריות המלאה והבלעדית.המערכת נבנתה עבור העם כפלטפורמה להנגשת תוכן, מידע וכלים בתקשורת חופשית אשר אינה ניתנת לעצירה ו/או לחסימה, ו/או לרכישה, בחירות אמת במעגלים הולכים ומתרחבים בארץ ובעולם כולו. - Geo Engineering - 2477RaisingTheFrequency

Article automatically booked

פלטפורמה להנגשת תוכן לציבור LIVE 528

מדיניות פרטיות

הנך מתבקש/ת לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה/י כל שימוש בשירות (כהגדרתו להלן). בהיותך משתמש/ת בשירות הינך מצהיר/ה כי את/ה מסכים/ה לכך שפלטפורמה LIVE528 תעשה שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידיו / בכל תוכן אשר יונגש על ידך בפלטפורמה, והינך מוותר/ת על כל טענה בנוגע להפרת זכויות יוצרים.

לידיעתך בהיותך עושה שימוש /משתמשת בשירותים / מנגיש/ה מידע כלשהו בטלטפורמה LIVE528 , הפלטפורמה רשאית מאותו הרגע להשתמש בכל חומר / תוכן/סרטונים מכל סוג שהוא באופן חופשי, והינך מוותר/ת על כל טענה בנוגע להפרת זכויות יוצרים או כל תלונה וטענה מכל סוג שהוא. אם אינך מסכים/ה לתנאים שלהלן הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש בשירות.

 מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מתארת את הדרכים שבהן בכוונת הפלטפורמה לעשות שימוש במידע אישי שלך/ תגובות שתעלה/י למדיה ו/או תמונות / סרטונים/ שיגיעו לידינו / יפורסמו על ידך, דרך פלטפורמה זו ו/או הערוץ ו/או השירותים הנלווים אליו ו/או באפליקצייה וכיוצא בזה.

LIVE528 להלן הפלטפורמה (הערוץ/האפליקציה/ האתר) להצגת תוכן סרטונים וכדנמצאת בכתובת live.ahava528.com

להלן יוגדר "השירות" : אפשרות לצפות / להאזין לשידורי הערוץ/ לשדר דרכו, לצרוך/ להחשף/ לחשוף מידע/ידע/ כתבות / סרטונים וכד' המונגשים בפלטפורמה, להגיב לשידורים ולמידע ו/או לשדר מהשטח ON LINE , פיתוח ויצירת טכנולוגיות וכיוצא בזה. (להלן "השירות" ).

 תוכן הפלטפורמה

תוכן הפלטפורמה מגוון ונוגע בשדות תוכן שונים ומונגש ונצפה באחריות מלאה של משתמשי השירות/ השדרנים /הצופים וכו'.

 

איסוף מידע ושימוש בו

תכתובות ורשימת תפוצה

בפלטפורמה עשויה להישמר היסטוריית התכתובות (באם הייתה כזו) אשר נערכה וזאת לצרכי תיעוד /שירות לקוחות/ ניהול ושיפור השירות.

  1. בעת ההרשמה לפלטפורמה קיימת האפשרות להרשם לרשימת התפוצה, כך שמדי פעם תקבל/י עדכונים בנוגע לשידורים/מידע חדש/ ידיעות נוספות ו/או שירותים ומוצרים שעשויים לעניין אותך. לצורך כך, עליך להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. חשוב לציין כי בכל עת תוכל/י לצאת מרשימת התפוצה על ידי שליחת מייל עם בקשת הסרה לכתובת המייל  admin@ahava528.com או באמצעות הקלקה על לינק "הסרה מרשימת התפוצה".

  2. בהורדת האפליקציה ו/או רישום לפלטפורמה / לאתר והשימוש בהם הנך מסכים/ה לקבל מאיתנו דיוורים והתראות, לרבות התראות דחיפה (Push Notifications), בנוגע לאפליקציה/לפלטפורמה, כולל ומבלי לגרוע בנוגע לאירועים, שירותים, עדכונים, שינויים והתראות לגבי תכנים שסימנת כמועדפים (למשל, תזכורת כי תכנית שסימנת במועדפים עומדת לעלות לשידור). בכל עת תוכל/י לבטל קבלת התראות בהגדרות המשתמש בשירות ו/או הגדרות מערכת ההפעלה של מכשירך.

וקוקיס ( Cookies ) וווב ביקונס (Web Beacons)

קוקיס הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במחשב שלך וקשורות למידע עליך. אנחנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים בכונן הקשיח שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירות על-ידי המשתמש. אנו גם מאפשרים לצדדים שלישיים לעשות שימוש בקוקיס דרך השירות למטרות ניתוח השימוש בשירות, איסוף המידע המפורט במדיניות זו וקישור עם שירותים חיצוניים (לדוגמא פלטפורמות אינטרנטיות או דפי אינטרנט המשתפים את הלינק לסרטון / למידע). בדרך כלל הדפדפן קולט קוקיס באופן אוטומטי, אך ברוב הדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם אתה מעדיף זאת והדפדפן שלך תומך באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן שלך כדי לחסום קוקיס בעתיד. הפלטפורמה משתמשת בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים בשירות וכך ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש בשירות זה וכן קוקיס מאפשרים לתפעל את השירות. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בשירות; עם זאת, הגישה שלך לאזורים מסוימים ושירותים מסוימים בשירות עשויה להיות מוגבלת.
הפלטפורמה/המערכת עשויה לעשות שימוש בשירות ובמיילים בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות למערכת לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך בשירות או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעם המערכת.

 

שיתוף מידע

כל הידע/ הסרטונים / הכתבות וכד' המונגש בפלטפורמה חופשי לשימוש והעברה.

 קבלני משנה וספקי שירות

הפלטפורמה עשויה לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עם המערכת ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמה בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, הפלטפורמה/ המערכת עשויה לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שהמערכת מספקת שלא עבור הפלטפורמה או לצורך תפעול השירות.
בנוסף, הפלטפורמה עשויה להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, הפלטפורמה דורשת כי כל המידע יוחזר אליה. לבסוף, המערכת משתפת מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלה. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים בשירות.

 מיזוג ושיתופי פעולה

המערכת הינה פלטפורמה עצמאית בלתי תלויה במניעים חיצוניים. מבוססת קוד פתוח ורשאית להמחות ולהסב זכויותיה והתחייבויותיה בכל מצב של שיתוף פעולה / איחוד בו משותף התפעול הטכנולוגי במערכת ו/או נכסיה ו/או בשירות לצד שלישי כלשהו.

 קישורים

בשים לב שהשירות הניתן בפלטפורמה כולל קישורים המובילים לאתרים/לערוצים ו/או שירותים נוספים. שירותים/ ערוצים/אפליקציות/ אתרים אלו עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט ושירותים כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשה בקישורים ו/או בשירותים אלה הינו באחריותך בלבד.

אבטחת מידע

בשים לב - המערכת נוקטת צעדים סבירים כפי הנהוג בתחום על מנת לסייע בהגנה על המידע אשר מסופק על ידך המאפשר זיהוי אישי. המערכת גם מגבילה את הגישה למידע המאפשר זיהוי אישי לחברי הפלטפורמה /מתנדבים/ עובדים הזקוקים למידע כדי לבצע משימה ספציפית. עם זאת יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כאשר הפעילות היא מקוונת.

 קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי

בשים לב - לפני שהנך מחליט/ה לפרסם / לשדר / להגיב בפלטפורמה, יש לשקול היטב ולקחת בחשבון כי המערכת בנויה באופן משמח כזה - שלאחר פרסום המידע, קשה מאד אם בכלל אפשרי, להתחקות, לאתר ו/או למחוק את כל שרשורי המידע ומקורות האחסון בהם נמצא המידע. כך שאם התחרטת על פרסום דבר כלשהו, אין כל דרך חזרה!

שינויים במדיניות הפרטיות

המערכת רשאית לשנות/לעדכן את מדיניות הפרטיות בכל עת וללא כל התרעה. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות, יתעדכן מסמך זה כך שניתן יהיה לדעת בשקיפות איזה מידע נאסף, איזה שימוש נעשה בו ובפני מי הוא עשוי להחשף. כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו יפורסם. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו המערכת מגינה על המידע שלך.

תנאי שימוש

השימוש בפלטפורמה

השימוש בפלטפורמת LIVE528 ו/או באפליקצייה ("האפליקציה") ו/או במערכת ו/או באתר ,לרבות התכנים והשירותים המוצעים בה וכל חלק מאלה ("השירות"), כפוף לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). על-ידי הורדת האפליקציה, גלישה בשירות ו/או רישום בשירות ו/או שידור בפלטפורמה ו/או כל פעולה אחרת בשירות הנך ("את/ה") מתחייב/ת כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין LIVE528 . במידה ואינך מסכים/ה עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מלעשות כל שימוש בפלטפורמה /בערוץ/ בשירות ולהסיר את האפליקציה ממכשירך.

תנאי השימוש של השירות עשויים להשתנות מעת לעת על פי הצורך ועל פי שיקול דעת בלעדית של המערכת. במקרה של שינויים מהותיים המערכת תודיע על כך.מפתח כניסה למערכת

בכפוף לתנאי השימוש, ועל פי הצורך תעניק הפלטפורמה על פי שיקול דעתה למעוניינים/ות לשדר ו/או להנגיש תוכן/ ו/או להשתמש בשירותים / באפליקציה ו/או נוספים, מפתח כניסה למערכת, הניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של המערכת), בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.

הגבלות, איסורים וקניין רוחני

הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת כי את/ה לפחות בן/ת 14 וכי תעשה/י בשירות אך ורק שימוש מייטיב והוגן למען הפרט, הכלל והסביבה וזאת בכפוף לתנאי השימוש. הנך מתחייב/ת שלא: (א) למכור, להעניק קוד משתמש , להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש;
(ב) הנך מתחייב/ת שלא לעשות שימוש בשירות ו/או פעולה כלשהי אשר תכפיף את הפלטפורמה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה /הפועלים בה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ג) הנך מתחייב/ת שלא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו מכבד, הגון, פוגעני ו/או מזיק; (ד) הנך מתחייב/ת שלא לבקר ו/או להשתמש בשירות ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה שלא בכפוף להסכם זה. הינך מתחייבת לא לעשות שימוש בפלטפורמה בכוונת זדון חבלה ו/או קונדס, ולא לעשות שימוש בפלטפורמה בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים ו/או נוגדים את חופש הפרט והכלל, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי פוגעני אחר (ה) הנך מתחייב/ת שלא לעשות כל שימוש מחבל בפלטפורמה בכל דרך שהיא או בתוכן המונגש דרכה.

 

בהתאם לאמור לעיל ובהמשך לכך הינך רשאי/ת ומוזמן/ת בשמחה, להפיץ, להעתיק, להעמיד ו/או להשמיע לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו, לרבות כתבות, סרטונים ותכני הפלטפורמה ובלבד שיצוין / ישאר ציון המקור אשר הנגיש את המידע.

 

תגובות גולשים ופרסומים בפלטפורמה

בשים לב כי במידה ותבחר/י כחלק מהשימוש בשירות לפרסם/להנגיש בפלטפורמה / במערכת/בערוץ / באתר תגובות ותכנים מטעמך ("התוכן שלך"). יובהר כי את/ה נושא/ת בסיכון שכרוך בפרסום התוכן שלך ותהא/י האחראי/ת הבלעדי/ת לתוכן זה (במלואו ו/או חלק ממנו) ולעמידתו בתנאי שימוש אלה ובהוראות כל דין. הפלטפורמה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לסנן בשום צורה, ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן זה ו/או על כל המשתמע מכך. במידה ומכל סיבה שהיא תידרש/י להסיר את התוכן, ידוע וברור כי הדבר אינו ניתן לביצוע (כמצויין לעי"ל) וכי יהיה עליך לשאת בתוצאות המצב ובהוצאות בגין כך באופן מלא, (כולל כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר תופנה כלפי הפלטפורמה באופן ישיר ו/או עקיף). מעצם השימוש בפלטפורמה ושירותיה הינך מצהיר/ה בזאת כי היית מודע/ת לכך ולאופי השרות, טרם פרסמת את הדברים וכי הינך הנושא/ת באחריות היחידה והמלאה בכל הנוגע לעניין ולהשלכותיו.

מתוך השימוש בפלטפורמה ידוע לך כי הינך מעניק/ה בזאת לפלטפורמה אישור בלתי חוזר, בינלאומי, בלתי מוגבל בזמן ושאינו בלעדי הניתן להעברה, לעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לשדר ולערוך את התוכן שלך, וזאת לצורך תפעול השירות, קיום תנאי שימוש אלה, הנגשת הידע באופן נרחב, קידום ופרסום הפלטפורמה המידע והכלים המונגשים בה, וכל זאת ללא חובת תשלום תמלוגים ו/או כל תשלום אחר.

הנך מצהיר/ה ומתחייב/ת כי הנך האחראי/ת היחיד/ה ל"תוכן שלך" וכי: (א) אין הפלטפורמה וגם לא תהא בעתיד חייבת בתשלום כלשהו (כולל תמלוגים) לכל גורם בגין שימוש "בתוכן שלך" במסגרת השימוש בשירות ו/או בגין הצגתו בפלטפורמה; (ב) "התוכן שלך" ו/או כל חלק ממנו והשימוש בו במסגרת הפלטפורמה/האתר/האפליקציה/המערכת: (1) הינו מדויק, עדכני ומלא; (2) לא יכלול ו/או יקדם פעולות בלתי חוקיות ע״פ הסכם זה; (3) לא יכלול ו/או יקדם גזענות ,לשון הרע, דברי שטנה, דיבור אלים או משפיל, תוכן בוטה, כל התנהלות היוצרת סביבה של הפחדה, הכפשות והוצאת דיבה על בני אדם ו/או אפליה על רקע דת, גזע, מין, גיל או מצב בריאותי; (4) לא יכלול תוכן פורנוגראפי; (5) לא יכלול דיבה ו/או לשון הרע; (6) לא יפר כל דין; (7) לא יפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו ו/או את זכותו לפרטיות; (8) ככלל אינך רשאי/ת לכלול בתוכן שלך מידע פרטי על אדם אחר ו/או תוכן כלשהו שיש בו זכויות קניין רוחני של גורם שלישי, אך אם בכל זאת יכלול התוכן שלך אחד מאלה, את/ה מתחייב/ת להשיג את אישורו, רישיונו והסכמתו של אותו גורם שלישי לעשות שימוש בתוכן ו/או במידע הפרטי במסגרת ההסכם ובמסגרת השירות וכן את אישורו, רישיונו והסכמתו לכל שימוש על-ידי הפלטפורמה במסגרת ו/או בקשר עם ההסכם.

תוכן של גורמים שלישיים

חלק מהתוכן והחומרים הזמינים בפלטפורמה, כולל תגובות גולשים, עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, המידע והתוכן המוצגים בשירות מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, משוייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות הפלטפורמה. הפלטפורמה אינה מקדמת ו/או מפרסמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה עורכת ו/או מבקרת ו/או מסננת ו/או בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.

ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, הפלטפורמה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. במידה ויש לך שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לשירות ו/או תוכן כאמור, ו/או כל לינק המפנה אליהם, עליך להפנותם לאותו צד ג' שמספק אותם. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין השירות אחראי ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב/י את השירות/הפלטפורמה/ האפליקציה/ האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך/י ו/או תצפה/י ו/או תעשה/י שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם הפלטפורמה, דע/י כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו את/ה נחשף/ת באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי הפלטפורמה והיא/הערוץ /האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או שירותים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. הפלטפורמה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. אנו ממליצים כי כאשר את/ה מופנה/ית לאתרים ו/או שירותים ותכנים של צד ג' בלינק, תהיה/י זהיר/ה ותקרא/י לעומק ותקיים/י את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, שירותים ותכנים כאמור ותוודא/י כי האתר או השירות מתאימים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

הודעה והסרה

במידה ומוצג או משודר בפלטפורמה תוכן ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפר זכויות יוצרים שלך ו/או פוגע בפרטיותך ו/או הינו פוגעני ו/או מהווה דיבה הנך מוזמן להפנות את פנייתך ישירות למגיש התוכן, זאת כשאת/ה יודע/ת מראש כי הפלטפורמה משמשת אך ורק לריכוז התכנים במקום אחד ואינה נושאת בכל אחריות למפורסם בה.

 

הגבלת אחריות
הפלטפורמה מנגישה את השירות לרשותך כפי שהוא ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין בהיקף המרבי הניתן. הפלטפורמה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראיות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). הפלטפורמה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו מצוי השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. הפלטפורמה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או תוצאותיו של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות ו/או כל חלק ממנו.

זאת ועוד, מוסכם ובהיר כי בשום מקרה הפלטפורמה והגורמים הקשורים אליה כולל מנגישי תוכן נוספים, מתכנתים, מעצבים, עורכים שותפים לפעילות, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, קבלני ביצוע, סוכנים, מפיצים, נותני שירות, וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך בשירות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי פלטפורמה.

שיפוי
את/ה מתחייב/ת להגן על ולשפות את הפלטפורמה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל מייסדיה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימושך בשירות ו/או הפרה של תנאי השימוש על-ידך.

ביטול
הפלטפורמה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בכל חלק ו/או בכל השירות מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות.
אין בפעולה זו לבטל את זכותה המלאה של הפלטפורמה ו/או הערוץ /או האפליקציה/ ו/או השירות לפעול למניעה ולשיפוע הפלטורמה בכל הכלים העומדים לרשותה.

כללי
המצוין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, הינם ההסכמות והתנאים היחידים והמלאים אשר חלים בינך לבין הפלטפורמה בנוגע לנושא הסכם זה.

בהיר, מובן ומוסכם כי כל תנאי השימוש ללא יוצא מן הכלל, הובאו לידיעתך ועצם השימוש בפלטפורמה נותן תוקף מלא לכל הכתוב.

שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה ו/או אי קיום תנאי הסכם זה ו/או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול ו/או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שליש ו/או פלטפורמה נוספת.

הפלטפורמה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. את/ה אינך רשאי/ת להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור הפלטפורמה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.


מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תנאי השימוש, הפלטפורמה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש. בשים לב ובדגש שאחריותך היא האחריות המלאה והבלעדית.המערכת נבנתה עבור העם כפלטפורמה להנגשת תוכן, מידע וכלים בתקשורת חופשית אשר אינה ניתנת לעצירה ו/או לחסימה, ו/או לרכישה, בחירות אמת במעגלים הולכים ומתרחבים בארץ ובעולם כולו.

Article automatically booked

Article automatically booked

9 חודשים
90 צפיות
0 0
קטגוריה:

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית