Bible - 2466bible · GalutErevRav

כמו הציונות - המן רוצה לקנות את היהודים בכסף. המן לא הצליח. הציונים הצליחו

כמו הציונות - המן רוצה לקנות את היהודים בכסף. המן לא הצליח. הציונים הצליחו

7 חודשים
110 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:

ארבע דקות על עמלק שמכרסם בנו ממש עכשיו.
הוידאו פותח בדברי הרב ינון קלזאן וממשיך בנתונים שאוי ליהודי שאינו יודע.
הקלטה מדברי כבוד הרב ינון קלזאן שליט"א על פרשת זכור, ה'תשע"ח

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית