אודות התנועה הציונית, העומדת בראש הסדר העולמי החדש - Zionism - 2394zionism · Yhevideo

דוד בן גוריון שרי טוען שאין צורך לרדוף את הנאצים כי רק הראשים היו חשובים

דוד בן גוריון שר"י טוען שאין צורך לרדוף את הנאצים כי רק הראשים היו חשובים

8 חודשים
77 צפיות
0 4
קטגוריה:
תיאור:

ילקוט השבעתי אתכם - בירור סוגיית שלוש השבועות, כפי שמופיע במסכת כתובות דף קי"א. קראו עוד 

כניסה לאתר - https://www.yhe.center

לתמיכה - https://www.yhe.center/take-part

הערות:

תגובה
ההפעלה האוטומטית הסתיימה הפעלה אוטומטית