ילקוט השבעתי אתכם - בירור סוגיית שלוש השבועות, כפי שמופיע במסכת כתובות דף קיא. קראו עוד כניסה לאתר - https://www.yhe.center לתמיכה - https://www.yhe.center/take-part - Zionism - 2394Yhevideo

דוד בן גוריון שרי טוען שאין צורך לרדוף את הנאצים כי רק הראשים היו חשובים

דוד בן גוריון שר"י טוען שאין צורך לרדוף את הנאצים כי רק הראשים היו חשובים

Yhevideo Photo
Yhevideo
11 months
90 Views
0 4
Category:
Description:

ילקוט השבעתי אתכם - בירור סוגיית שלוש השבועות, כפי שמופיע במסכת כתובות דף קי"א. קראו עוד 

כניסה לאתר - https://www.yhe.center

לתמיכה - https://www.yhe.center/take-part

Comments:

Comment
Up Next Autoplay