Bible - 2297bible · AdiShemBaduy

כבוד הרב ינון קלזאן - הדרך המופלאה להעלאת החומר - פרשת תרומה ה'תשפא

כבוד הרב ינון קלזאן - הדרך המופלאה להעלאת החומר - פרשת תרומה ה'תשפ"א

8 חודשים
63 צפיות
0 2
קטגוריה:
תיאור:

🔸🔸🔸

מי שמעוניין להיות שותף בזיכוי הרבים - בהפצת תורת השם בקרב אחינו ואחיותינו בני ישראל ברחבי העולם - יוכל לעשות זאת באמצעות הקישור הבא:

🔸🔸🔸

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית