\\nאוסף קצר של קטעים ערוכים שמראים לכם איך נאסא מזייפת את החלל החיצון, זה שכולנו מדמיינים אותו אבל רק קומץ של פרי מייסונס \\\הגיעו\\\ לשם.\\n - General - 226

נאסא מזייפת את החלל

נאסא מזייפת את החלל

streamer Photo
streamer
1 שנה
158 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:
\\n

אוסף קצר של קטעים ערוכים שמראים לכם איך נאסא מזייפת את החלל החיצון, זה שכולנו מדמיינים אותו אבל רק קומץ של פרי מייסונס \\\"הגיעו\\\" לשם.

\\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית