Culinary - 2111coolinary · ElShabazi

לחם עדני -  כאפוש

לחם עדני - כאפוש

אל שבזי Photo
אל שבזי
8 חודשים
58 צפיות
0 4
קטגוריה:
תיאור:

הלחם העיקרי של היום יום שנהגו לאפות העדנים 
נקרא: הָאזון - HAZON
ההאזון נאכל בעיקר בארוחת הצהרים.
לחם הכאפוש - HAFUSH הוא חגיגי יותר.
גברת רוזה בן שלמה, יחד עם בתה, מלי  
מדגימה את הכנת הכאפוש ומספרת
כי לחם זה נאפה בעיקר למאורעות מיוחדים,
זהו לחם תפנוק - טעים יותר

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית