📡 ᎠᎬᏴϴᎡᎪᎻ ͲᎪᏙᎪᎡᎬՏ 📡|03/02/2021| | StopTheCrime | 📍DATA and REALITY HIDDEN DO NOT TELL the PEOPLE.  ללא ספק זה לייב שחובה חובה להקשיב אליו מההתחלה ועד הסוף..דבורה בשיחה עם ג'נה בנון מספרת את כל מה שהולך להגיע אז אני ממליץ לקחת חצי שעה ולהפנים כי כמו שאתם כבר יודעים היא לא טועה מאז 2011 והכול קורה כי יש תוכנית ויש גם אג'נדה - Agenda 21 - 2006Page 3

ᎠᎬᏴϴᎡᎪᎻ ͲᎪᏙᎪᎡᎬՏ ⚠️  DATA and REALITY HIDDEN DO NOT TELL the PEOPLE

ᎠᎬᏴϴᎡᎪᎻ ͲᎪᏙᎪᎡᎬՏ ⚠️ DATA and REALITY HIDDEN DO NOT TELL the PEOPLE

8 חודשים
210 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:

📡 ᎠᎬᏴϴᎡᎪᎻ ͲᎪᏙᎪᎡᎬՏ 📡

|03/02/2021| | StopTheCrime | 

📍DATA and REALITY HIDDEN DO NOT TELL the PEOPLE.

  ללא ספק זה לייב שחובה חובה להקשיב אליו מההתחלה ועד הסוף..

דבורה בשיחה עם ג'נה בנון מספרת את כל מה שהולך להגיע אז אני ממליץ לקחת חצי שעה ולהפנים כי כמו שאתם כבר יודעים היא לא טועה מאז 2011 והכול קורה כי יש תוכנית ויש גם אג'נדה

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית