Catherine Austin Fitts קתרין אוסטין פיטסקתרין אוסטין פיטס היא בנקאית השקעות אמריקאית ופקידת ציבור שימשה כמנהלת דילון, ריד ושות וכעוזרת מזכיר השיכון ופיתוח עירוני בארצות הברית היא כתבה והגיבה באופן נרחב על נושא ההוצאות הציבוריות וטענה כי ישנם מספר מקרים גדול של הונאה ממשלתית בסרטון טעימה זה סוקרת קתרין את המעבר מהמטבע הישן למערכת החדשה וכמה תובנות חשובות לתקופה  לאתר של קתרין planet lockdown-לסרטון - General - 1892BeitHamikdash

זה הזמן להשיב מלחמה

זה הזמן להשיב מלחמה

beit hamikdash Photo
beit hamikdash
7 חודשים
91 צפיות
0 4
קטגוריה:
תיאור:

Catherine Austin Fitts קתרין אוסטין פיטס

קתרין אוסטין פיטס היא בנקאית השקעות אמריקאית ופקידת ציבור שימשה כמנהלת דילון, ריד ושות וכעוזרת מזכיר השיכון ופיתוח עירוני בארצות הברית היא כתבה והגיבה באופן נרחב על נושא ההוצאות הציבוריות וטענה כי ישנם מספר מקרים גדול של הונאה ממשלתית

בסרטון טעימה זה סוקרת קתרין את המעבר מהמטבע הישן למערכת החדשה 

וכמה תובנות חשובות לתקופה  

לאתר של קתרין 

planet lockdown-לסרטון

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית