4/December/2020תזכרו טוב טוב את המילה ❌ #BIO WEAPON ❌ הסבר קצר וסופר סופר חשוב מאחד המומחים הגדולים בעולם לנשקי מיקרו, מארק מסביר מה יש בעצם בזריקה הזאת כי אין שום קשר לחיסון זה רק מה שמספרים לנו בתקשורת שמשקרת ביג טיים.⚠️<<----מארק סטיל מסביר איך זה עובדאני ממליץ ללמוד ולשתף כי חשוב להבין שאין דרך חזרה.MARK STEELE 🎯 BIO WEAPON AND HOW IT WORKS - Corona News - 1891SunShineRadio

MARK STEELE 🎯 BIO WEAPON AND HOW IT WORKS

MARK STEELE 🎯 BIO WEAPON AND HOW IT WORKS

SunShine Radio Photo
SunShine Radio
10 חודשים
115 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:

4/December/2020

תזכרו טוב טוב את המילה
❌ #BIO WEAPON ❌

 הסבר קצר וסופר סופר חשוב מאחד המומחים הגדולים בעולם לנשקי מיקרו, מארק מסביר מה יש בעצם בזריקה הזאת כי אין שום קשר לחיסון זה רק מה שמספרים לנו בתקשורת שמשקרת ביג טיים.

⚠️<<----מארק סטיל מסביר איך זה עובד

אני ממליץ ללמוד ולשתף כי חשוב להבין שאין דרך חזרה.

MARK STEELE 🎯 BIO WEAPON AND HOW IT WORKS

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית