הנזקים הגדולים, בטוח או לא בטוח? תחליטו אתםכל מה שמופיע בסרטון הזה אמיתי ואנשים ספרו ודיווחוכל אחד יחליט לעצמו ואם אתם מכירים אנשים שמתלבטים כן או לא? תראו להם את הסרטוןמותר להעתיק, מצווה לפרסם ולהפיץhttps://youtu.be/m3TopDz1qY4 - Corona News - 1759StopTheCrime

הנזקים הגדולים, בטוח או לא בטוח? תחליטו אתם

הנזקים הגדולים, בטוח או לא בטוח? תחליטו אתם

10 חודשים
75 צפיות
0 0
קטגוריה:
תיאור:
הנזקים הגדולים, בטוח או לא בטוח? תחליטו אתם
כל מה שמופיע בסרטון הזה אמיתי ואנשים ספרו ודיווחו
כל אחד יחליט לעצמו
ואם אתם מכירים אנשים שמתלבטים כן או לא? תראו להם את הסרטון
מותר להעתיק, מצווה לפרסם ולהפיץ
https://youtu.be/m3TopDz1qY4

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית