\\nעדות של מדען בעילום שם אשר חושף בפנינו את המסע האישי שלו לאנטארקטיקה, מה הם גילו לו שם אודות \\\החומה הגדולה\\\ ומהי האבן הכחולה שהם רצו שהוא ילמד את החומר ממנה היא עשוייה. כל זאת ופרטים רבים מדהימים תוכלו למצוא בהקלטה הנדירה הזאת.\\n - Flat Earth - 1730Streamer528

עדות מאנטארקטיקה והחומה הגדולה

עדות מאנטארקטיקה והחומה הגדולה

streamer Photo
streamer
10 חודשים
354 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:
\\n


עדות של מדען בעילום שם אשר חושף בפנינו את המסע האישי שלו לאנטארקטיקה, מה הם גילו לו שם אודות \\\"החומה הגדולה\\\" ומהי האבן הכחולה שהם רצו שהוא ילמד את החומר ממנה היא עשוייה. כל זאת ופרטים רבים מדהימים תוכלו למצוא בהקלטה הנדירה הזאת.

\\n

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית