שמעו ותחי נפשכם.פירושים וסיפורים מקהלת קודש תימן על דורות קדומים, יראים ושלמים, אבותינו הקדושים לאורם נלך.לשעורים נוספים -http://bit.ly/mhlehlecha81 - Bible - 1600

מארי חננאל היו בדרשת חיזוק על פרשת לך לך מארצך מרחשוון ה'תשפא

מארי חננאל הי"ו בדרשת חיזוק על פרשת לך לך מארצך מרחשוון ה'תשפ"א

7 חודשים
44 צפיות
0 4
קטגוריה:
תיאור:

שמעו ותחי נפשכם.
פירושים וסיפורים מקהלת קודש תימן על דורות קדומים, יראים ושלמים, אבותינו הקדושים לאורם נלך.


לשעורים נוספים -http://bit.ly/mhlehlecha81

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית