חג סוכות ה'תשפ, ירושלם תובבאאם ננעלו דלתי נדיבים בסוכת המארישמחת בית השאובה, שירה וריקודים בשמחה תימנית מארי חננאל שרארה היו ונערי החמד של עדת תימן.תת תימני במצוקה לפרטים הכנס ל: http://bit.ly/tttvideo1צילום ועריכה: מתימן יבוא 050-2254768 - Bible - 1594

מארי חננאל שרארה היו בפיוט אם ננעלו דלתי נדיבים

מארי חננאל שרארה הי"ו בפיוט "אם ננעלו דלתי נדיבים"

10 חודשים
106 צפיות
0 6
קטגוריה:
תיאור:

חג סוכות ה'תש"פ, ירושלם תובב"א

אם ננעלו דלתי נדיבים" בסוכת המארי"
שמחת בית השאובה, שירה וריקודים בשמחה תימנית מארי חננאל שרארה הי"ו ונערי החמד של עדת תימן.

ת"ת תימני במצוקה לפרטים הכנס ל: http://bit.ly/tttvideo1

צילום ועריכה: "מתימן יבוא" 050-2254768

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית