Bible - 1587bible · AdiShemBaduy

מארי חננאל שרארה היו בפיוט אחות קטנה

מארי חננאל שרארה הי"ו בפיוט "אחות קטנה"

10 חודשים
65 צפיות
0 3
קטגוריה:
תיאור:

צולם בניחום אבלים משפחת ערוסי, עם ילדי בית המדרש "מבשר טוב", בערב ראש השנה.

הפיוט "אחות קטנה", מתוך תפלת ראש השנה.


הת"ת הוקם ופועל להחיות את מורשת העדה ולהנחילה לדור הצעיר.

לביקור באתר הת"ת http://www.mevasertov.co.il/
לתרומה ללימוד הילדים: https://secured.israeltoremet.org/donate/yaldeteman תרום ללימוד הילדים http://bit.ly/yaldey_teman לאתר מתימן יבוא

my1.co.il תרום ללימוד הילדים http://bit.ly/mazgan1
🚩אתר שואת ילדי תימן - https://www.shoaatyaldeyteman.net/

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית