DAVOS(devils) agendaגרטה פעילה חברתית לכאורה מעבירה מסר מארוע דאבוסשימו לב לשימוש הציני בילדה הזו להעברת המסרים שלהםמזעזע ביבי בדאבוס ומה מצפה לנו בעתיד הקרוב - World Conspiracy - 1469

תנחשו מי אחראי למשבר העולמי?

תנחשו מי אחראי למשבר העולמי?

beit hamikdash Photo
beit hamikdash
10 חודשים
197 צפיות
0 1
קטגוריה:
תיאור:

DAVOS(devils) agenda

גרטה פעילה חברתית לכאורה מעבירה מסר מארוע דאבוס

שימו לב לשימוש הציני בילדה הזו להעברת המסרים שלהם

מזעזע 

ביבי בדאבוס ומה מצפה לנו בעתיד הקרוב

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית