תודה למי שתרגם את הסרטגרמניה, שלזוויג הולשטיין, מחנה כליאה לאלה שנצטוו להסתגר בבידוד ומעזים להפר הציווי - Corona News - 1369

גרמניה: מחנה כליאה למי שהפר צו הסגר ובידוד

גרמניה: מחנה כליאה למי שהפר צו הסגר ובידוד

AdiShemBaduy Photo
AdiShemBaduy
11 months
61 Views
0 0
Category:
Description:

תודה למי שתרגם את הסרט
גרמניה, שלזוויג הולשטיין, מחנה כליאה לאלה שנצטוו להסתגר בבידוד ומעזים להפר הציווי

Comments:

Comment
Up Next Autoplay