תפקידנו דור השביעילנצח המלחמה!!! - מלחמה לה' בעמלקקבלת פני משיחוהיתה לה' המלוכהבאתי לגני - שכינה בתחתונים בבית המקדש השלישי - General - 11230

י' שבט מנצחים המלחמה - תמיכה ברבני האמת המוסרים נפשם - באתי לגני - והיתה לה' המלוכה על ידי מלך המשיח

י' שבט מנצחים המלחמה - תמיכה ברבני האמת המוסרים נפשם - באתי לגני - והיתה לה' המלוכה על ידי מלך המשיח

3 days
202 Views
0 0
Category:
Description:

תפקידנו דור השביעי
לנצח המלחמה!!! - "מלחמה" לה' בעמלק
קבלת פני משיח
והיתה לה' המלוכה
באתי לגני - שכינה בתחתונים בבית המקדש השלישי

Comments:

Comment
Up Next Autoplay