הרבי מליובאוויטש: בעוונותינו הרבים ישנו העניין שיושב ושותקמתהדר בשם רב וממאן ומתחמק להפצרות אשה להזהיר מפני שואת זריקות הרעללקבוצת טלגרם: חבד מנצחים את שלטון הזדון https://t.me/nahjbtu   - General - 10678

עוד רב חמקן, שכח מלא תעמוד על דם רעך, רב זה לא מותג, רב עומד במבחן הדאגה לעמו.

עוד רב חמקן, שכח מ"לא תעמוד על דם רעך", רב זה לא מותג, רב עומד במבחן הדאגה לעמו.

Ubahartabachaim Photo
Ubahartabachaim
1 month
236 Views
0 2
Category:
Description:

הרבי מליובאוויטש: בעוונותינו הרבים ישנו העניין שיושב ושותק

מתהדר בשם רב וממאן ומתחמק להפצרות אשה להזהיר מפני שואת זריקות הרעל

לקבוצת טלגרם: חבד מנצחים את שלטון הזדון https://t.me/nahjbtu 

 

Comments:

Comment
Up Next Autoplay