חוזר מבית המשפטלפרוטוקול - https://www.ahava528.com/wp-content/uploads/2021/12/תקח-מדינת-ישראל-נגד-שי-דנון-1.pdfלמסמך המלא שלי - https://www.ahava528.com/wp-content/uploads/2021/12/אי-עטיית-מסיכה-שי-מעודכן.docxאנא תרמו להמשך פעילות:nלתרומה חד פעמית - https://www.paypal.com/paypalme/sdanon\לתרומה חודשית - https://www.ahava528.com/donations/לתוכנית ההדרכות שלי - https://www.ahava528.com/yesh-ma-laasot/\למוצרים להגנה מקרינה - https://bit.ly/32ytgYL\⬅️ הצטרפות לערוץ שלי מעלים את התדר\https://t.me/Raisingthefrequency⬅️ מעלים את התדר קבוצת צ'אט\https://t.me/joinchat/lepW-SGhxHkxMTA0\אתר הבית - https://live.ahava528.com/channel/RaisingTheFrequency\חנות - https://www.ahava528.com/shop/\n - General - 10531

חוזר מבית המשפט

חוזר מבית המשפט

1 month
1.1K Views
0 5
Category:
Description:

חוזר מבית המשפט

לפרוטוקול - https://www.ahava528.com/wp-content/uploads/2021/12/תקח-מדינת-ישראל-נגד-שי-דנון-1.pdf

למסמך המלא שלי - https://www.ahava528.com/wp-content/uploads/2021/12/אי-עטיית-מסיכה-שי-מעודכן.docx

אנא תרמו להמשך פעילות:
nלתרומה חד פעמית - https://www.paypal.com/paypalme/sdanon\

לתרומה חודשית - https://www.ahava528.com/donations/

לתוכנית ההדרכות שלי - https://www.ahava528.com/yesh-ma-laasot/\

למוצרים להגנה מקרינה - https://bit.ly/32ytgYL\

⬅️ הצטרפות לערוץ שלי מעלים את התדר\https://t.me/Raisingthefrequency
⬅️ מעלים את התדר קבוצת צ'אט\
https://t.me/joinchat/lepW-SGhxHkxMTA0\
אתר הבית - https://live.ahava528.com/channel/RaisingTheFrequency\

חנות - https://www.ahava528.com/shop/\n

Comments:

Comment
Up Next Autoplay