שוב המדענים והעיתונאים משקרים לנו, לכאורהhttps://www.facebook.com/watch/?v=1395216063962192https://www.facebook.com/groups/214365387504845/permalink/215411127400271/סדצקי: הסלולרי מסרטןhttps://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4808995,00.html?fbclid=IwAR1R5jr8Ap97IqOoUoi7RqGcgDK454ijJpH_mPam-2tmonq81GxYMAANprIhttps://www.youtube.com/watch?v=TM4P4mCLpNE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2XqXbLP6qiGt_2NyHS40fScQ3IH3N1aJHKB1r5B3NcvpK8Xz4BQyc2KR0https://news.walla.co.il/item/2965687דר שרון גולדברגכל בני האדם מושפעים משדות אלקטרומגנטיים. לחשיפה הנתונה שלנו, אין קשר למחקר שהקולגות שלי עומדים לצטט, של התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה. זו הערכת סיכון של טלפון סלולרי אחד בשדה הקרוב. מה החשיפה שלנו לאורך יום אחד? זה לא טלפון סלולרי אחד. זה טלפונים סלולריים. מערכות אלחוטיות רבות. זה מונים חכמים, מגדלים סלולריים. זה סנדוויץ' והכל מצטבר. זו בעיה רצינית בשביל בריאות תעסוקתית, בטיחות הציבור ובטיחות אישית. אני מרגישה שזה לא אחראי אפילו לדבר על האינטרנט של הדברים ופריסה של טכנולוגיה חדשה שלא נבדקה כשאנו אפילו לא מודדים את החשיפות הנוכחיות שלנו, מהמערכות הנוכחיות.שאלה: מה התארים שלך?רפואה פנימית, הייתי פרופסורית במספר בתי ספר לרפואה, במיוחד ניו יורק, אונ' במיאמי. התחלתי לדאוג לגבי הקרינה כשהמנהל שלי נתן לי אייפון חדש. השתמשתי בו 20 דקות עם רמקול והאצבע שלי בערה בסוף השיחה. זה לפני שנים, התחלתי לקרוא את המדע ולהתחבר עם מדענים אחרים. טיפלתי בחולים רבים עם מחלות כרוניות. אז כשאני מדברת על סוכרת וכשל לבבי, המחקר של התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה מראה עדות ברורה לקרדיומיופתיה. במילים אחרות, זה אבן בניין לאי ספיקת לב. אני קוראת ממערכת הנתונים של ארהב Real Data System. הוצאות מערכת הבריאות על חולים עם מחלות כליות כרוניות. יותר מחצי מההוצאות של ביטוח בריאות בגיל 65 ומעלה, היו עבור אלו המאובחנים ב- CKD, סוכרת או כשל לבבי. כל שלושת מצבים אלה, כשאתה מסתכל עליהם כמדען בלתי תלוי, לא מישהו שממומן על ידי תעשיית האלחוט, כל שלושת מצבים אלה, סוכרת וכשל לבבי קשורים לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים. זה מאוד ברור.https://vimeo.com/501587577253 מדענים מ- 44 מדינות פנו לאום במחאה על התקן של ארגון הבריאות העולמי: מחקרים עדכניים רבים הראו שקרינת EMF משפיעה על יצורים חיים, ברמת חשיפה הנמוכה מרוב ההנחיות והתקנים המקומיים והבינלאומיים. ההשפעות כוללות סיכון מוגבר להתפתחות סרטן, תעוקה חמצונית בתאים, עליה בכמות רדיקלים חופשיים מזיקים בתא, נזקים גנטיים, שינויים מבניים ותפקודיים במערכת הרבייה, פגיעה ביכולת הלימוד והזיכרון, הפרעות נוירולוגיות, והשפעה שלילית על הבריאות באופן כללי בבני אדם. הנזק לא מוגבל לבני אדם, שכן יש עדות הולכת וגוברת לפגיעה בבעלי חיים ובצמחים. באי-נקיטת עמדה ואי-עשייה, ארגון הבריאות העולמי כושל במילוי תפקידו כרשות העיקרית להגנה על הבריאות.https://www.emfscientist.org/גרטי על עצמו - https://anchor.fm/food-for-listening/episodes/3-------e3g87nגרטי על חיסונים - https://www.covil.co.il/4191-2/https://www.facebook.com/watch/?v=1529041444134713אבא ובן - https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%99קצת על מדע החיסונים של וויצמן ושות' - https://live.ahava528.com/v/3534?page=1לכניסה לשידור החי -https://live.ahava528.com/live/0/RaisingTheFrequency/1לתוכנית ההדרכות שלי - https://www.ahava528.com/yesh-ma-laasot/למוצרים להגנה מקרינה - https://www.ahava528.com/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94/⬅️ הצטרפות לערוץ שלי מעלים את התדרhttps://t.me/Raisingthefrequency⬅️ מעלים את התדר קבוצת צ'אטhttps://t.me/joinchat/lepW-SGhxHkxMTA0אתר הבית - https://www.ahava528.com/חנות - https://www.ahava528.com/shop/לתרומה חד פעמית - https://www.paypal.com/paypalme/sdanonלתרומה חודשית - https://www.ahava528.com/donations/ - General - 10096

שוב ה"מדענים" וה"עיתונאים" משקרים לנו, לכאורה on 19-Nov-21-09:48:12

שוב ה"מדענים" וה"עיתונאים" משקרים לנו, לכאורה on 19-Nov-21-09:48:12

2 שבועות
277 צפיות
0 5
קטגוריה:
תיאור:

שוב ה"מדענים" וה"עיתונאים" משקרים לנו, לכאורה

https://www.facebook.com/watch/?v=1395216063962192

https://www.facebook.com/groups/214365387504845/permalink/215411127400271/

סדצקי: הסלולרי מסרטן

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4808995,00.html?fbclid=IwAR1R5jr8Ap97IqOoUoi7RqGcgDK454ijJpH_mPam-2tmonq81GxYMAANprI

https://www.youtube.com/watch?v=TM4P4mCLpNE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2XqXbLP6qiGt_2NyHS40fScQ3IH3N1aJHKB1r5B3NcvpK8Xz4BQyc2KR0

https://news.walla.co.il/item/2965687


ד"ר שרון גולדברג
כל בני האדם מושפעים משדות אלקטרומגנטיים. לחשיפה הנתונה שלנו, אין קשר למחקר שהקולגות שלי עומדים לצטט, של התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה. זו הערכת סיכון של טלפון סלולרי אחד בשדה הקרוב. מה החשיפה שלנו לאורך יום אחד? זה לא טלפון סלולרי אחד. זה טלפונים סלולריים. מערכות אלחוטיות רבות. זה מונים חכמים, מגדלים סלולריים. זה סנדוויץ' והכל מצטבר. זו בעיה רצינית בשביל בריאות תעסוקתית, בטיחות הציבור ובטיחות אישית. אני מרגישה שזה לא אחראי אפילו לדבר על האינטרנט של הדברים ופריסה של טכנולוגיה חדשה שלא נבדקה כשאנו אפילו לא מודדים את החשיפות הנוכחיות שלנו, מהמערכות הנוכחיות.
שאלה: מה התארים שלך?
רפואה פנימית, הייתי פרופסורית במספר בתי ספר לרפואה, במיוחד ניו יורק, אונ' במיאמי. התחלתי לדאוג לגבי הקרינה כשהמנהל שלי נתן לי אייפון חדש. השתמשתי בו 20 דקות עם רמקול והאצבע שלי בערה בסוף השיחה. זה לפני שנים, התחלתי לקרוא את המדע ולהתחבר עם מדענים אחרים. טיפלתי בחולים רבים עם מחלות כרוניות. אז כשאני מדברת על סוכרת וכשל לבבי, המחקר של התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה מראה עדות ברורה לקרדיומיופתיה. במילים אחרות, זה אבן בניין לאי ספיקת לב. אני קוראת ממערכת הנתונים של ארה"ב Real Data System. הוצאות מערכת הבריאות על חולים עם מחלות כליות כרוניות. יותר מחצי מההוצאות של ביטוח בריאות בגיל 65 ומעלה, היו עבור אלו המאובחנים ב- CKD, סוכרת או כשל לבבי. כל שלושת מצבים אלה, כשאתה מסתכל עליהם כמדען בלתי תלוי, לא מישהו שממומן על ידי תעשיית האלחוט, כל שלושת מצבים אלה, סוכרת וכשל לבבי קשורים לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים. זה מאוד ברור.
https://vimeo.com/501587577

253 מדענים מ- 44 מדינות פנו לאו"ם במחאה על התקן של ארגון הבריאות העולמי:

"מחקרים עדכניים רבים הראו שקרינת EMF משפיעה על יצורים חיים, ברמת חשיפה הנמוכה מרוב ההנחיות והתקנים המקומיים והבינלאומיים. ההשפעות כוללות סיכון מוגבר להתפתחות סרטן, תעוקה חמצונית בתאים, עליה בכמות רדיקלים חופשיים מזיקים בתא, נזקים גנטיים, שינויים מבניים ותפקודיים במערכת הרבייה, פגיעה ביכולת הלימוד והזיכרון, הפרעות נוירולוגיות, והשפעה שלילית על הבריאות באופן כללי בבני אדם. הנזק לא מוגבל לבני אדם, שכן יש עדות הולכת וגוברת לפגיעה בבעלי חיים ובצמחים. באי-נקיטת עמדה ואי-עשייה, ארגון הבריאות העולמי כושל במילוי תפקידו כרשות העיקרית להגנה על הבריאות".

https://www.emfscientist.org/

גרטי על עצמו - https://anchor.fm/food-for-listening/episodes/3-------e3g87n

גרטי על "חיסונים" - https://www.covil.co.il/4191-2/

https://www.facebook.com/watch/?v=1529041444134713

אבא ובן - https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%92%D7%A8%D7%98%D7%99

קצת על "מדע" החיסונים של וויצמן ושות' -
https://live.ahava528.com/v/3534?page=1

לכניסה לשידור החי -
https://live.ahava528.com/live/0/RaisingTheFrequency/1

לתוכנית ההדרכות שלי - https://www.ahava528.com/yesh-ma-laasot/

למוצרים להגנה מקרינה - https://www.ahava528.com/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94/

⬅️ הצטרפות לערוץ שלי מעלים את התדר
https://t.me/Raisingthefrequency

⬅️ מעלים את התדר קבוצת צ'אט
https://t.me/joinchat/lepW-SGhxHkxMTA0

אתר הבית - https://www.ahava528.com/
חנות - https://www.ahava528.com/shop/

לתרומה חד פעמית - https://www.paypal.com/paypalme/sdanon
לתרומה חודשית - https://www.ahava528.com/donations/

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית