🚨שיחה מאת הרב דניאל עשור🕯️פרשת וישלח🕯️💎חידושים על הפרשה והקשר לתקופתנויב' כסלו 16.11.21  - General - 10057

שיחה מאת הרב דניאל עשור פרשת וישלח

שיחה מאת הרב דניאל עשור פרשת וישלח

RavDanielAsore Photo
RavDanielAsore
2 שבועות
674 צפיות
0 4
קטגוריה:
תיאור:

🚨שיחה מאת הרב דניאל עשור
🕯️פרשת וישלח🕯️
💎חידושים על הפרשה והקשר לתקופתנו

יב' כסלו 16.11.21 

הערות:

תגובה
הבא הפעלה אוטומטית