OFFLINE
0

רבני חב''ד מוקיעים ומתנערים מאנשי ממסד מחללי שם חב''ד המנהיגים חוקי ע''ז של כפיית זריקות מוות על שלוחים

User Photo
Ubahartabachaim

✍️ הרשמו לטלגרם ובחרת בחיים ✍️
https://t.me/U
bahartabachaim

רבני חב''ד מוקיעים ומתנערים מאנשי ממסד מחללי שם חב''ד המנהיגים חוקי ע''ז של כפיית זריקות מוות על שלוחים

הנוהגים בחוקי תועבה אלו אינם
.שלוחי חב''ד והרבי